tystatanke

2007-09-29
19:01:16

If I Could Turn Back Time

Om jag kunde spola tillbaka tiden, vad hade jag gjort annorlunda? Tror inte jag hade ändrat på så mycket faktiskt. Vissa kontakter hade jag nog slopat. Kontakter som inte varit positiva för mig. Men annars har jag ett otroligt bra liv. Ett liv som jag fått genom mina val och mina vägar jag gått. Hade jag valt annorlunda, vikt av på en annan stig, hade mitt liv varit ett helt annat idag.
I det hela så är jag nöjd med mitt liv och dom valen jag gjort på vägen :o)

Life Is Life!!

Puss, puss!!